Algemeen overleg : Basisregistratie Personen (Brp) en programma eID

De vergadering is geweest

5 juli 2017
19:00 - 21:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
I.v.m. andere verplichtingen van de Minister BZK is dit AO ingepland op 5/7.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H.A. Plasterk
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • J. Middendorp (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • I.K. van Engelshoven (D66)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • N. Özütok (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Operatie Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Operatie Basisregistratie Personen (Brp)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Operatie Basisregistratie Personen (Brp)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanpassingen basisregister reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage programma eID

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Risicobeheersing Impuls eID

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding evaluatie pilots in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data