Agendapunten

  1. Verzoek Regiegroep Kindcentra 2020 en Platform Kindcentra tot aanbieding petitie m.b.t. primair onderwijs en kinderopvang