Notaoverleg : MIRT (verplaatst naar 11 december)

De vergadering is verplaatst

20 november 2017
11:00 - 21:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu
Het NO zal als volgt verlopen:
• termijn begrotingsrapporteurs
 
• reactie bewindspersonen op begrotingsrapporteurs

• 1e termijn Kamer

• 1e termijn bewindspersonen

• 2e termijn Kamer
  (inclusief indiening evt. moties)
• 2e termijn bewindspersonen

2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

Bijlage