Algemeen overleg

Advies inzake gebruik door politici van term genocide UITGESTELD NAAR NADER TE BEPALEN DATUM

Algemeen overleg: "Advies inzake gebruik door politici van term genocide UITGESTELD NAAR NADER TE BEPALEN DATUM"Deze vergadering is verplaatst naar 22 februari 2018

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convo AO gebruik term genocide 15 feb