Algemeen overleg

Advies inzake gebruik door politici van term genocide

Algemeen overleg: "Advies inzake gebruik door politici van term genocide"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 februari 2018, over het advies inzake gebruik door politici van term genocide (Herdruk)
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convo AO genocide 22 feb

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Kabinetsreactie op het gezamenlijk advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) en de Extern Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) over het gebruik van de term 'genocide' door politici

Te behandelen:

2
Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het gezamenlijk advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) en de Extern Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) over het gebruik van de term 'genocide' door politici (Kamerstuk 34775-V-44)

Te behandelen:

3
Beantwoording vragen commissie over de uitvoering van motie van het lid Voordewind c.s. over een rapport over het gebruik van de term genocide door politici (Kamerstuk 34550-V-72)

Te behandelen:

Gerelateerde zaken