Algemeen overleg : Informele EU-Defensieraad d.d. 6-7 september 2017

De vergadering is geweest

5 september 2017
16:30 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Defensie
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten *

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Hennis-Plasschaert
  minister van Defensie

Deelnemers

 • R.W. Knops (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • G.J.F. Popken (PVV)
 • A. van den Bosch (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 6-7 september a.s. te Tallinn

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken met minister van Defensie op 18 mei 2017 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  EU-voorstel: Discussienota van de Europese Commissie over de toekomst van de Europese defensie d.d. 7 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  EU-voorstel: Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie COM (2017) 294

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  EU-voorstel: Oprichting van het Europees Defensiefonds COM (2017) 295

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Oprichting van het Europees Defensiefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Popken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2017, over het bericht dat Europa binnen 8 jaar moet kunnen instaan voor de eigen veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data