Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 november 2017
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie
Tweede herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten: 13 en 14

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.H. ten Broeke (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • S. Karabulut (SP)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • S. Belhaj (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie op verzoek commissie om een aparte post-missiebeoordeling (PMB) voor Uruzgan op te stellen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 13 november 2017 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Deelname van de staatssecretaris van Defensie aan het wetgevingsoverleg Materieel en het wetgevingsoverleg Personeel d.d. 13 november 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek om actualisatie van Inzetbaarheidsrapportage 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Overzicht van niet opgenomen moties in de begroting Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over de aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van Defensie (Kamerstuk 34775-X-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 13 november te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Mishandeling militairen in Schaarsbergen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording op vragen commissie over het onderhandelingsresultaat nieuwe arbeidsvoorwaarden defensiepersoneel (Kamerstuk 34775-X-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gestrande Apache-gevechtshelikopter van Defensie tijdens een avondvliegtraining in de omgeving van Culemborg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Bevestiging resterende zes F-35 toestellen in de Block Buy

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verhuizing FSC Eygelshoven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Behandelschema Najaarsnota 2017 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Werkprogramma Europese Commissie 2018, COM (2017) 650

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel Ministerie van Defensie voor werkbezoeken van vaste commissie voor Defensie in 2018

 19. 19

  Uitnodiging Koninklijke Marine voor medaille-uitreiking Zr.Ms. Rotterdam en Zweedse staf d.d. 3 december 2017

 20. 20

  Werkzaamheden van de commissie

  • 23-11-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 03-12-2017 14.30 - 16.30  Medaille-uitreiking Herinneringsmedaille Internationale Missies    
  • 04-12-2017 10.30 - 12.45  Ontvangst deelnemers aan de Invictus Games
  • 06-12-2017 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen Verslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie 
  • 07-12-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 07-12-2017 10.30 - 15.00  Jaarlijkse “7 December” herdenking op donderdag 7 december 2017   
  • 07-12-2017 14.00 - 16.00  Algemeen overleg  Verwerving F-35    
  • 21-12-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018 
  • 25-01-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 31-01-2018 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad   
  • 08-02-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 08-02-2018 11.30 - 12.30  Gesprek  Middelbaar Defensie Vorming (MDV)   
  • 22-02-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018
  • 08-03-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 22-03-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 05-04-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 19-04-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018    
  • 17-05-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 22-05-2018 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  EU Defensieraad    
  • 31-05-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 14-06-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 28-06-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018
   
 21. 21

  Verzoek Ministerie van Defensie, namens Middelbare Defensie Vorming (MDV), om een gesprek met vaste commissie voor Defensie op donderdag 8 februari 2018 van 11.30 tot 12.30 uur

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Er wordt een gesprek gepland met de MDV op 8 februari 2018 van 11.30 tot 12.30 uur. Deelname wrodt t.z.t. per mail geinventariseerd.
 22. 22

  Planning procedurevergaderingen tot aan het zomerreces (steeds 10.30-11.30 uur)

  Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018
  • 25 januari
  • 8 februari
  • 22 februari
   Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018
  • 8 maart
  • 22 maart
  • 5 april
  • 19 april
   Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018
  •  17 mei
  • 31 mei
  • 14 juni
  • 28 juni
  Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018
 23. 23

  Voorstel betrokkenheid VCD bij investeringen

  Te behandelen:

  Loading data