Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor SZW d.d. woensdag 12 april 2017, 11.30 uur; LET OP NIEUWE DATUM!!!
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 12 april 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
8
NOTITIES EN BRIEVEN REEDS GEAGENDEERD VOOR ONGEPLAND ALGEMEEN OVERLEG
9
AO Arbeid en zorg (agendapunten 10 t/m 14)

Details

Besluit: Het algemeen overleg Arbeid en zorg wordt vooralsnog niet gevoerd.
15
AO Arbeidsmarktbeleid (agendapunt 16)

Details

Besluit: Het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid wordt vooralsnog niet gevoerd.
17
AO Arbeidsomstandigheden (agendapunten 18 en 19)

Details

Besluit: Het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden wordt gepland voor het zomerreces.
20
AO Armoede- en schuldenbeleid (agendapunten 21 t/m 27)

Details

Besluit: Het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid wordt gepland voor het zomerreces.
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg wordt een gesprek met de SER gepland over het advies 'Opgroeien zonder armoede' (zie agendapunt 88).
21
Internetconsultatie conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)

Te behandelen:

28
AO Handhaving (agendapunten 29 t/m 33)

Details

Besluit: Het algemeen overleg Handhaving wordt vooralsnog niet gevoerd.
34
AO Kinderopvang (agendapunten 35 t/m 43)

Details

Besluit: Het algemeen Kinderopvang wordt gepland voor het zomerreces.
37
Reactie op motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van het aantal oudercommissies en motie van het lid Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging

Te behandelen:

44
AO Participatiewet (agendapunt 45)

Details

Besluit: Het algemeen overleg Participatiewet wordt vooralsnog niet gevoerd.
46
AO Pensioenonderwerpen (agendapunten 47 t/m 51)

Details

Besluit: Het algemeen overleg Pensioenonderwerpen wordt gepland voor het zomerreces.
52
AO SUWI-onderwerpen (agendapunten 53 t/m 56)

Details

Besluit: Het algemeen overleg SUWI-onderwerpen wordt gepland.
57
AO ESF (agendapunt 58)

Details

Besluit: Het algemeen overleg over ESF vervalt.
58
Beantwoording vragen commissie over het Adviesrapport ABDTOPConsult met betrekking tot de vermogenspositie van opleidingsfondsen die betrokken waren bij het afwikkelen van de voorschotten aan de Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG)

Te behandelen:

59
NIET-CONTROVERSIEEL VERKLAARDE BRIEVEN UIT DE EXTRA PROCEDUREVERGADERING OP 4 APRIL 2017
68
NIEUWE BRIEVEN
73
NIET-CONTROVERSIEEL VERKLAARDE BRIEVEN UIT DE EXTRA PROCEDUREVERGADERING OP 4 APRIL 2017
78
NIEUWE BRIEVEN
81
Kabinetsreactie op de tweede nota van wijziging horende bij het voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)

Te behandelen:

82
NIET-CONTROVERSIEEL VERKLAARDE BRIEVEN UIT DE EXTRA PROCEDUREVERGADERING OP 4 APRIL 2017
88
Verzoek SER om toelichting te mogen geven op advies 'Opgroeien zonder armoede'
91
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE PROCEDUREVERGADERING
92
Voorstel werkwijze vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
93
Verzoek om op korte termijn een algemeen overleg te plannen over de situatie voor arbeidsgehandicapten naar aanleiding van noodoproep van 234 wethouders over financiering voor kwetsbare groepen in de Participatiewet (EenVandaag, 30 maart 2017)

Te behandelen: