Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding notitie 'Aardbevingsrisico’s in Groningen – Stand van zaken opvolging aanbevelingen' van Onderzoeksraad voor Veiligheid