Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 18-5-2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 17-5-2017

Deelnemers


Agendapunten

1
De commissie stemt in met het verzoek tot het aanbieden van een petitie door de Nederlandse Vereniging van Journalisten van het Witboek 'Journalistiek op dinsdag 23 mei.
2
De commissie stemt in met het verzoek tot het afleggen van een werkbezoek aan twee universiteiten (UvW en Wageningen) op een nader te bepalen datum na het zomerreces
3
De commissie laat het over aan de individuele leden om al dan niet in te gaan op het verzoek van de NRTO (particulieren opleidingen) voor een werkbezoek aan de fotovakschool te Amsterdam op vrijdagochtend 23 juni.
8
Curriculum funderend onderwijs van de toekomst

Details


Betreft stukken die langere tijd in het dossier zaten en niet waren toegevoegd aan de agenda van het AO Curriculumherziening po en vo d.d. 20 april jl.
Deze stukken kunnen desgewenst betrokken worden bij vervolg-overleggen over curriculumherziening, maar worden na besluit 'voor kennisgeving aannemen' niet meer actief geagendeerd.

 

Te behandelen:

22
Aanbieding advies 'Doordacht digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk' van Onderwijsraad
26
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

17-05-2017  14.30 - 17.30  Hoorzitting / rondetafelgesprek   Rondetafelgesprek passende ondersteuning voor mbo-studenten
18-05-2017  10.00 - 11.00  Procedurevergadering   Procedures en brieven
18-05-2017  11.00 - 13.30  Algemeen overleg   OJCS-raad
18-05-2017  14.30 - 16.30  Algemeen overleg   Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten (verplaatst naar 31 mei)
24-05-2017  10.00 - 10.00  Inbreng feitelijke vragen   Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van OCW 2016 (34475-VIII-2 ) vragen aan de Rekenkamer
24-05-2017  10.00 - 10.00  Inbreng feitelijke vragen   Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (34475-VIII-2 ) vragen aan regering
24-05-2017  10.00 - 10.00  Inbreng feitelijke vragen   Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016
24-05-2017  10.00 - 10.00  Inbreng feitelijke vragen   Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016
24-05-2017 11.00- - 12.00 Technische briefing Gezamenlijk advies van SER
en Raad voor Cultuur over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en
creatieve sector
31-05-2017  10.00 - 13.30  Algemeen overleg   Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten
27
Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten (ter informatie)

Details

Te agenderen debatten
Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen, -34 598 (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen dertigledendebatten
--
28
Analyse van de financiële en capaciteitsknelpunten die technische universiteiten ervaren. Ook wordt verzocht om de verkenning met concrete scenario’s naar de huidige manier van bekostigen in het hoger onderwijs.

Te behandelen:

31
Introductie Jaarplanning Versterking kennispositie commissie OCW 2017 (in besloten gedeelte)