Procedurevergadering : Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

30 maart 2017
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op de gebruikelijke manier in de procedurevergadering besloten.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissie-activiteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie niet als controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie (6 april a.s.) om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.

N.B.:
De controversieelverklaring geldt niet voor agenda's en verslagen van Europese ministerraden en andere vergaderingen van internationale organisaties. Het niet behandelen door de commissie van de geannoteerde agenda's van de Raad Buitenlandse Zaken (en bv. ook van de bijeenkomsten van NAVO-ministers) zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.
 

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • R. de Roon (PVV)
 • S. Belhaj (D66)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • R.W. Knops (CDA)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • A. Bouali (D66)
 • M. de Graaf (PVV)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Goedkeuring van het op 24 oktober 2014 op de Eems tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen (Trb. 2014, 182)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijding 2017 (artikel 100 brief)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Internationale Cyberstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Recente ontwikkelingen Zuid-Sudan, inclusief verlenging Nederlandse bijdrage aan UNMISS

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitkomsten van het gesprek met de heer Minnoye, Vice President van het Europees Octrooi Bureau

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op motie van het lid Van Bommel over een onafhankelijk onderzoek naar gedwongen verdwijningen en martelingen in Egyptische gevangenissen (Kamerstuk 21501-20-1184)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeksopzet naar de periode 1945-1949 in Indonesië

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending invulling uitvoering van de motie van het lid Sjoerdsma over het aanstellen van een speciale havenambassadeur

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie op de beleidsdoorlichting Publieksdiplomatie 2010-2014 van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over “de bewerktuiging van het buitenlandse beleid: Nederlandse overheidspresentie in het buitenland”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op AIV advies EU-Oekraïne Associatieovereenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieden van advies van CAVV en EVA n.a.v. motie van het lid Voordewind c.s. over een rapport over het gebruik van de term genocide door politici (Kamerstuk 34550-V-32)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Situatie in Ethiopië en Nederlandse inzet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie m.b.t. situatie van een Nederlandse gedetineerde in Uruguay

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nederlandse inzet bij onderhandelingen over een verbod op kernwapens

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geplande AO's

  De commisie stemt in met de planning van onderstaande AO's:

  1. AO's RBZ d.d. 19 april, 10 mei 2017 en week 13-15 juni 2017.

  2. AO NAVO d.d. dinsdag 23 mei 16.30 - 18.30 uur (datum nog onder voorbehoud).
  Agenda:
  - Verslag bijeenkomst ministers van Buitenlandse Zaken, 6-7 december 2016.
  - Agenda en verslag bijeenkomst ministers van Buitenlandse Zaken, 31 maart 2017.
  - Agenda NAVO Top 25-26 mei 2017.

  3. AO Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijding 2017 30 mei 16.30 -19.30 uur

  4. AO Recente ontwikkelingen Zuid-Soedan, inclusief verlenging Nederlandse bijdrage aan UNMISS d.d. woensdag 19 april 16.00 - 18.30 uur.
   
 18. 18

  Gepland Schriftelijke Overleg

  - Schriftelijk Overleg met inbreng d.d. 30 maart 2017 over internationale cyberstrategie.
  De inbrengdatum voor dit schriftelijk overleg wordt verplaatst naar dinsdag 4 april om 16.00 uur.
   
 19. 19

  Gepland Nota overleg

  - Nota overleg mensenrechtenbeleid d.d. 12 juni 2017 10.00 - 16.00 uur:
  Dit Nota overleg wordt opgeschort in afwachting van het besluit van de commissie over het al dan niet controversieel verklaren van de nog te ontvangen Mensenrechtenrapportage 2016.