Debat geweest
30 maart 2017 | 12:45 - 13:30
Procedurevergadering

Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op de gebruikelijke manier in de procedurevergadering besloten.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissie-activiteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie niet als controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie (6 april a.s.) om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.

N.B.:
De controversieelverklaring geldt niet voor agenda's en verslagen van Europese ministerraden en andere vergaderingen van internationale organisaties. Het niet behandelen door de commissie van de geannoteerde agenda's van de Raad Buitenlandse Zaken (en bv. ook van de bijeenkomsten van NAVO-ministers) zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.
 

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download convo 30 mrt Buza Extra pv (groslijst controversieel verklaren)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst 30 mrt Buza

Deelnemers


Agendapunten

1
Goedkeuring van het op 24 oktober 2014 op de Eems tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen (Trb. 2014, 182)

Te behandelen:

6
Reactie op motie van het lid Van Bommel over een onafhankelijk onderzoek naar gedwongen verdwijningen en martelingen in Egyptische gevangenissen (Kamerstuk 21501-20-1184)

Te behandelen:

9
Beleidsreactie op de beleidsdoorlichting Publieksdiplomatie 2010-2014 van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Te behandelen:

10
Adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over “de bewerktuiging van het buitenlandse beleid: Nederlandse overheidspresentie in het buitenland”

Te behandelen:

12
Aanbieden van advies van CAVV en EVA n.a.v. motie van het lid Voordewind c.s. over een rapport over het gebruik van de term genocide door politici (Kamerstuk 34550-V-32)

Te behandelen:

17
Geplande AO's

Details

De commisie stemt in met de planning van onderstaande AO's:

1. AO's RBZ d.d. 19 april, 10 mei 2017 en week 13-15 juni 2017.

2. AO NAVO d.d. dinsdag 23 mei 16.30 - 18.30 uur (datum nog onder voorbehoud).
Agenda:
- Verslag bijeenkomst ministers van Buitenlandse Zaken, 6-7 december 2016.
- Agenda en verslag bijeenkomst ministers van Buitenlandse Zaken, 31 maart 2017.
- Agenda NAVO Top 25-26 mei 2017.

3. AO Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijding 2017 30 mei 16.30 -19.30 uur

4. AO Recente ontwikkelingen Zuid-Soedan, inclusief verlenging Nederlandse bijdrage aan UNMISS d.d. woensdag 19 april 16.00 - 18.30 uur.
 
18
Gepland Schriftelijke Overleg

Details

- Schriftelijk Overleg met inbreng d.d. 30 maart 2017 over internationale cyberstrategie.
De inbrengdatum voor dit schriftelijk overleg wordt verplaatst naar dinsdag 4 april om 16.00 uur.
 
19
Gepland Nota overleg

Details

- Nota overleg mensenrechtenbeleid d.d. 12 juni 2017 10.00 - 16.00 uur:
Dit Nota overleg wordt opgeschort in afwachting van het besluit van de commissie over het al dan niet controversieel verklaren van de nog te ontvangen Mensenrechtenrapportage 2016.