Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 juni 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • A. Weverling (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging SpaceNed voor werkbezoek over ruimtevaart

 3. 3

  Aanbod Akzo Nobel en Amsterdam Economic Board voor toelichting op visie m.b.t. CO2 neutrale grondstoftransitie

 4. 4

  Conceptgaswinningsbesluit 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met de wijziging van de reikwijdte

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tweede voortgangsrapportage van NAM over de afhandeling van de oude schademeldingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 april 2018, over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toestemming voor deelname van de heer Hans Alders aan een gesprek met de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Europees Klimaatbeleid 2021-2030: ETS, ESR en LULUCF

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2018, over het bericht dat CO2 uitstoot in het eerste kwartaal van dit jaar is gestegen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op het rapport van CE Delft betreffende de beleidsevaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA) 2012-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarbericht Agentschap Telecom 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Informatie actuele tijdspad postdialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nieuwe aanwijzing tekst- en beeldbemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Verordening inzake relatie tussen platforms en bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Fiche: Mededeling Kunstmatige intelligentie voor Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiche: Mededeling naar een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: Mededeling en richtlijn een “new deal” voor consumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche: Aanpassing verordeningen invoering en werking .eu-topniveaudomein internet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Brief van de commissie Financiën over de toelichting van voorstellen aan de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34950-XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017, onderdeel Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang maatregelen gaswinning

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vertrek Nationaal Coördinator Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Telecomraad op 8 juni 2018 in Luxemburg (Kamerstuk 21501-33-703)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34950-XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (Kamerstuk 34950-XIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad 11 juni 2018 (Kamerstuk 21501-33-702)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Voorstel van de leden Weverling (VVD) en Paternotte (D66) om de Stas van EZK een reactie te vragen op artikel: 'Multibandveiling zou ook 2021 kunnen worden'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorstel van de leden Weverling (VVD), Paternotte (D66), Van den Berg (CDA) en Bruins (CU) een besloten technische briefing te organiseren over de aan de Kamer toegezonden stukken rondom de Postdialoog.

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om een rondetafelgesprek over de toekomst van de postmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een algemeen overleg Postdialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om een rondetafelgesprek over de financiële implicaties van het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) om de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) van de Tweede Kamer te verzoeken een aantal vragen ten aanzien van het budgetrecht van de Tweede Kamer inzake het op handen zijnde Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en Exxon te beantwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Rondetafelgesprek over de rol/ het instituut Nationaal Coördinator Groningen (NCG) op 28 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) het Presidium te verzoeken de begrotingsbehandeling in november te laten plaatsvinden

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) het AO Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 op 27 juni met een uur te verlengen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Veldman (VVD) over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van motie-Veldman/Paternotte over het door Duitsland voorgenomen verbod op postorderhandel van receptmedicijnen (Kamerstuk 32637, nr. 307)

  Te behandelen:

  Loading data