Debat geweest
19 juni 2018 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 19 juni 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 19 juni 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging SpaceNed voor werkbezoek over ruimtevaart
3
Aanbod Akzo Nobel en Amsterdam Economic Board voor toelichting op visie m.b.t. CO2 neutrale grondstoftransitie
7
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 april 2018, over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales

Te behandelen:

10
Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2018, over het bericht dat CO2 uitstoot in het eerste kwartaal van dit jaar is gestegen

Te behandelen:

22
Voorstel opzet rondetafelgesprek over zoutwinning
24
Stafnotitie - Overzicht nog te plannen algemeen overleggen
25
Stafnotitie planning algemeen overleggen en schriftelijke overleggen t.b.v. EU-Raden in het tweede semester van 2018.
26
Stafnotitie - Jaarverslag Economische Zaken
28
Stafnotitie - Informatievoorziening aan de commissie
29
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Te behandelen:

30
36
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34950-XIII-2)

Te behandelen:

37
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (Kamerstuk 34950-XIII-1)

Te behandelen:

39
Voorstel van de leden Weverling (VVD) en Paternotte (D66) om de Stas van EZK een reactie te vragen op artikel: 'Multibandveiling zou ook 2021 kunnen worden'

Te behandelen:

40
Voorstel van de leden Weverling (VVD), Paternotte (D66), Van den Berg (CDA) en Bruins (CU) een besloten technische briefing te organiseren over de aan de Kamer toegezonden stukken rondom de Postdialoog.

Te behandelen:

41
43
Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om een rondetafelgesprek over de financiële implicaties van het Klimaatakkoord

Te behandelen:

44
Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) om de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) van de Tweede Kamer te verzoeken een aantal vragen ten aanzien van het budgetrecht van de Tweede Kamer inzake het op handen zijnde Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en Exxon te beantwoorden

Te behandelen:

48
Verzoek van het lid Veldman (VVD) over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van motie-Veldman/Paternotte over het door Duitsland voorgenomen verbod op postorderhandel van receptmedicijnen (Kamerstuk 32637, nr. 307)

Te behandelen: