Algemeen overleg : Gevangeniswezen

De vergadering is geweest

23 november 2017
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M. Groothuizen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • G. Markuszower (PVV)
 • F. van Oosten (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie pilot zelfredzaamheid PI Nieuwersluis

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezending whitepaper Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie ‘Binnen de muren niet toegestaan’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onttrekking gedetineerde Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Capaciteitsmaatregelen zomermaanden gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie bij rapport Inspectie V&J over brand detentiecentrum Rotterdam (DCR)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over rechtsongelijkheid ten aanzien van PTSS

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het reguliere bezoek aan Nederland in mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vervolg capaciteitsmaatregelen zomermaanden Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen over gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 oktober 2017, over het bericht dat 60% van de gedetineerden ggz patiënt is

  Te behandelen:

  Loading data