Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2018

Wetgevingsoverleg: "Pakket Belastingplan 2018 "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Pakket Belastingplan 2018
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 november 2017, over het Pakket Belastingplan 2018
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2018 - 6 november 2017

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Pakket Belastingplan 2018

Te behandelen:

3
Verdere behandeling pakket Belastingplan 2018

Details

•Op vrijdag 3 november of maandag 6 november 2017 voorziene ontvangst nota's van wijziging bij het pakket Belastingplan 2018
•Maandag 6 november van 11:00-12.30 uur (week 45): tweede wetgevingsoverleg wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperaties, eerste termijn regering en volledige tweede termijn commissie
•Maandag 6 november van 12:30-23.00 uur (week 44): tweede wetgevingsoverleg overige wetsvoorstellen pakket Belastingplan 2018, eerste termijn regering en volledige tweede termijn commissiemijn commissie
•Inbrengdatum verslag: woensdag 8 november te 12.00 uur
•Voorziene ontvangst nota naar aanleiding van het verslag: maandag 13 november te 12.00 uur
•Emailprocedure: dinsdag 14 november te 10.00 uur of het ingeplande 3de wetgevingsoverleg nog doorgang zal vinden
- zo ja: 3de wetgevingsoverleg zal worden gehouden op donderdag 16 november van 10.00 tot 16.00 uur
•Plenaire behandeling + stemmingen: op 21, 22 en 23 november