Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 9 mei 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 9 mei 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
16
Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2017, over de noodoproep van 234 wethouders over financiering voor kwetsbare groepen in de participatiewet

Te behandelen:

21
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel agenda algemeen overleg over Raad WSB van 15 juni 2017 op 7 juni 2017
26
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Details

Besluit: Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
-

Plenaire debatten
-
Dertigledendebatten/InterpellatiedebattenVAO's/VSO's
-
27
Uitkomst email-inventarisatie: aanmelden voor rapporteurschap verantwoording SZW over 2016

Details

Besluit: Instemmen met het aanstellen van de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Raemakers (D66) tot rapporteurs, die namens de commissie de kwaliteit van de verantwoordingsstukken beoordelen.
  • De rapporteurs zullen ten behoeve van de procedurevergadering van 23 mei 2017 een voorstel doen over de thema's die zij zullen onderzoeken. De notitie van de rapporteurs met hun inbreng voor het wetgevingsoverleg (op 28 juni 2017) wordt vervolgens geagendeerd voor de procedurevergadering van 20 juni 2017.
28
Uitkomst email-inventarisatie: deelname aan een gesprek met een Duitse parlementaire delegatie over arbeidsomstandigheden in relatie tot een hogere pensioenleeftijd: op 23 mei 2017, 13.00-14.00 uur

Details

Besluit: Het gesprek met de Duitse parlementaire delegatie gaat door. Nogmaals via de email  deelname inventariseren.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Omtzigt (CDA), Özdil (GroenLinks) en Van Brenk (50PLUS).
  • De ontvangst van de brede Duitse parlementaire delegatie uit de Bundestag wordt zowel procesmatig als ook inhoudelijk voorbereid door de staf.
29
Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering (hoofdstuk 9: Arbeidsmarkt en sociale zekerheid en hoofdstuk 10: Inburgering)

Te behandelen: