Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

1 juni 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • I.K. van Engelshoven (D66)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • J. Middendorp (VVD)
 • S. Öztürk (DENK)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • A. Bosman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  07-06-2017 Gesrek Aanbieding jaarverslag 2016 van Huis voor Klokkenluiders
  13-06-2017 Gesprek Raad van State
  14-06-2017 Technische briefing Risicobeheersing Impuls eID.
  Besluit: De technische briefing zal worden verplaatst naar donderdag 29 juni 2017 te 12:15 uur.
  15-06-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  29-06-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  06-07-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Ongeplande activiteiten van de commissie

  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Algemeen overleg Discriminatie
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
  Algemeen overleg eID
  Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg Democratische vernieuwing
  Algemeen overleg Evaluatie Kamerverkiezingen
  Algemeen overleg Lijkbezorging
  Verzamel algemeen overleg
  Technische briefing Risicobeheersing Impuls eID
  Werkbezoek AIVD
  Besluit: Het werkbezoek aan de AIVD zal worden gepland de eerste of tweede maandag na het zomerreces.
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
   
 3. 3

  Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Slotwet van de Koning 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag van de Koning 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Operatie Basisregistratie Personen (Brp)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift afwijzing verzoek vernietiging besluit instellen open overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Slotwet Staten-Generaal 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Slotwet Provinciefonds 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Slotwet Gemeentefonds 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag Staten-Generaal 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag Provinciefonds 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag Gemeentefonds 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Operatie Basisregistratie Personen (Brp)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lobbyverbod bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport Toezicht en handhaving door gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoek naar de werking van de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kabinetsreactie op het advies van Actal over de ervaren regeldruk voor burgers in het toegangsproces tot voorzieningen in het sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Update overheidssectoren banenafspraak april 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Gemeentefonds (B)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Provinciefonds (C)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de Koning (I)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de Staten-Generaal (IIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  WGO Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer BZK 2016 op 21 juni van 10.00-12.00 uur

  Besluit: Het wetgevingsoverleg zal worden gepland op 21 juni 2017 van 10.00-12.00 uur.  
 35. 35

  Verzoek (ontvangen van het bureau Protocol van de minister-president) voor een mogelijk gesprek met leden van de cie. BiZa met een Argentijnse Undersecretary i.v.m. het delen van ervaringen over elektronisch stemmen.

 36. 36

  Verzoek lid Öztürk om AO Discriminatie te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek aan de minister van BZK om nadere informatie inzake de Universal Periodic Review (UPR) rapportage aan de VN-mensenrechtenraad (TK 26150-159 ).

  Te behandelen:

  Loading data