Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 oktober 2017
16:15 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Middendorp (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van het besluit de aanvraag van de gemeente Tilburg tot het aanwijzen van het gebied Stoeterijstraat en omgeving in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Besluit aanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek gemeente 's - Hertogenbosch

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanpak woonfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van de brief aan de Nationale ombudsman inzake het rapport ‘Woonwagenbewoner zoekt standplaats’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de Wijziging van het Bouwbesluit 2012 (Kamerstuk 32757-143)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport “De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op aanvullende ingebrekestelling richtlijn energieprestatie van gebouwen 2010/31/EU

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie kamerverhuurvrijstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vergelijking tussen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rond ICT en die van de minister van Financiën rond de rijksfinanciën

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Realisatie van de doelstellingen uit de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking, uitgesplitst naar ministeries

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geplande en ongeplande commissieactiviteiten

  Geplande activiteiten:
  31 oktober 2017 procedurevergadering
  14 november 2017 procedurevergadering
  28 november 2017 procedurevergadering
  12 december 2017 procedurevergadering

  Ongeplande algemeen overleggen:
  Huuraangelegenheden
  Bouwregelgeving en energiebesparing
  Renovatie Binnenhof
  Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt 2017 (samengevoegd)
  Woningcorporaties
  Masterplannen rijksgebouwen
  Bevolkingsdaling en krimp

   
 13. 13

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport 'Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Instorten parkeergarage Eindhoven Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek van het lid Voortman (GroenLinks) om te bespreken wat het uitstel van de Algemene Financiële Beschouwingen en de stand van zaken van de formatie heeft voor de behandeling van de begroting van Wonen en Rijksdienst (XVIII, die gepland staat voor de week van 9 oktober 2017)

  Te behandelen:

  Loading data