Algemeen overleg : Personen- en familierecht

De vergadering is geweest

16 mei 2018
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid
Plannen na ommekomst van de kabinetsreactie op en het rondetafelgesprek over het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • G. Markuszower (PVV)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • M. van Nispen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie op rapport “Kind en ouder in de 21e eeuw” van de Staatscommissie Herijking Ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Sekseregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport 'Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang aanpak complexe scheidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het bericht ‘Voor het eerst baby vondelingenkamer’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Diverse toezeggingen op het terrein van het Familierecht en Jeugdbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het bericht ‘Voor het eerst baby vondelingenkamer’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vervolg Divorce Challenge

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op diverse verzoeken commissie op het terrein van het Familierecht en Jeugdbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Platform Scheiden zonder Schade

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nadere invulling onderzoeken op het terrein van familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Huwelijkse gevangenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

  Te behandelen:

  Loading data