Algemeen overleg

Personen- en familierecht

Algemeen overleg: "Personen- en familierecht"Deze vergadering is geweest
Plannen na ommekomst van de kabinetsreactie op en het rondetafelgesprek over het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Personen- en familierecht op 16 mei 2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 mei 2018, over Personen- en familierecht

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten