Algemeen overleg

Politie (organisatie)

Algemeen overleg: "Politie (organisatie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Politie (organisatie) op 15 maart 2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 maart 2018, over Politie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Uitvoering motie van het lid Van der Staaij c.s. over het zo spoedig mogelijk tot een conclusie brengen van onderzoeken naar kwesties rond agenten (Kamerstuk 34550-VI-72)

Te behandelen: