Algemeen overleg

Strafrechtelijke onderwerpen

Algemeen overleg: "Strafrechtelijke onderwerpen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2017, over Strafrechtelijke onderwerpen
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg over Strafrechtelijke onderwerpen op 15 februari 2017

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Onderzoeken aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en reactie op motie van de leden Kooiman en Recourt over een vergunningsplicht om een gezond ondernemingsklimaat te stimuleren (Kamerstuk 29911, nr. 132)

Te behandelen:

6
Reactie op verzoek van het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2017, over het bericht ‘Veel moslims in Nederland leven in angst’

Te behandelen: