Algemeen overleg : Examens

De vergadering is geweest

7 februari 2018
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • W.R. van Haga (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoekskader voor het toezicht op het College voor toetsen en examens (CvTE)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag 2016 van het College voor Toetsen en Examens

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over verschillen in examinering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het regulier voortgezet onderwijs (vo)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek afname centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE's) 2016 in leerwegen vmbo

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op casus ongelijke kansen examenleerlingen VO

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake meenemen behaalde deelcertificaten staatsexamen naar regulier examen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport ‘Resultaten PISA-2015 in vogelvlucht’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het rapport ‘Twintig jaar TIMSS’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 september 2016, over het bericht dat steeds meer scholen leerlingen proberen te weren van eindexamens met (verboden) contracten

  Te behandelen:

  Loading data