Algemeen overleg

Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes

Algemeen overleg: "Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes "Deze vergadering is geweest
Spreektijd 8,5 minuten per fractie
(8 minuten extra spreektijd voor het lid Bruins, i.v.m. het samenvoegen van het notaoverleg over de initiatiefnota 'Kerels voor de Klas' met dit AO;
het lid Bruins zal als laatste spreker deelnemen aan het algemeenoverleg, opdat hij kan reageren op inbrengen van de fracties inzake zijn initiatiefnota).

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2017, over leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convo ivm toevoeging ag.p. AO Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes, 8-2-2017

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen

Te behandelen: