Algemeen overleg : Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes

De vergadering is geweest

8 februari 2017
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd 8,5 minuten per fractie
(8 minuten extra spreektijd voor het lid Bruins, i.v.m. het samenvoegen van het notaoverleg over de initiatiefnota 'Kerels voor de Klas' met dit AO;
het lid Bruins zal als laatste spreker deelnemen aan het algemeenoverleg, opdat hij kan reageren op inbrengen van de fracties inzake zijn initiatiefnota).

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • L. Ypma (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie op initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nieuwe bevoegdheidscijfers voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data