Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek Evaluatie Veteranenbeleid

Rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek Evaluatie Veteranenbeleid "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Evaluatie Veteranenbeleid d.d. 8 februari 2017

Deelnemers


Agendapunten

5
Programma rondetafelgesprek Evaluatie Veteranenbeleid op 8 februari 2017

Details

Blok 1: 13.00 – 14.00  uur
Toelichting en verdere verdieping van het Actieplan ( te ontvangen 6 februari ) n.a.v. het  “Rapport Evaluatie Veteranen beleid 2011-2016 “
 • dhr. Tas, Directeur Integraal beleid
 • dhr. Itzig Heine, Directeur Personeel
Blok 2: 14.00 -15.00  uur
Aanbieding PTSS – protocol – Kamerbrief dd. 22 december 2016 -> toelichting op het rapport
( vervolgstappen liggen bij de Vakbonden en het ministerie )
 • Ltg b.d. Leijh – voorzitter Begeleidingscommissie
 • Dhr. Kleian – lid begeleidingscommissie, tevens namens vakbonden
Pauze – 15.00 uur – 15.15 uur
Blok 3: 15.15 – 17.30 uur -> Verdere verdieping van het Actieplan (nog te ontvangen op 6 februari) n.a.v. het  “Rapport Evaluatie Veteranen beleid 2011-2016 “
 • Dhr. Berendsen, het zorgdomein (LZV)/het toezichtdomein (RZO)
 • Dhr. Rosenthal en dhr. Van der Giessen, het toezichtdomein (RZO)
 • Dhr. Van Zutphen, Nationale Ombudsman
 • Dhr. Scheffer, voorzitter Veteranen Platform
 • Dhr. De Vos, directeur Veteraneninstituut
 • Dhr. Tieland, binnen het Veteranen Platform voorzitter van de klankbordgroep
 • Mw. Noot, voorzitter Me for You
 • Dhr. Dedden, voorzitter BNMO
 • Dhr. Kleywegt, penningmeester Stichting Nederlandse Veteranen dag
 • Dhr. Oostendorp, Oud-IGK