11
jan
Besloten debat
11 januari 2017 11:00
Inbreng feitelijke vragen

Toekomstig energiebeleid

Inbreng feitelijke vragen: "Toekomstig energiebeleid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie inbreng
Download Herziene convocatie inbreng feitelijke vragen toekomstig energiebeleid 11 januari 2017; agendapunten toegevoegd

Agendapunten

1
(Nog te ontvangen) 'reactie op de motie uitfaseren kolencentrales' (scenario's kolencentrales)
5
Uitvoering motie van het lid Pechtold c.s. over zorgen dat het tijdspad voor sluiting van kolencentrales in lijn is met de ambities uit het Parijsakkoord

Te behandelen: