Agendapunten

 1. Voortgang dossiers fiscale aftrek van scholingsuitgaven en aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

  Te behandelen:

 2. Publieke consultatie Europese sleutelvaardigheden

  Te behandelen:

 3. Advies van de Commissie vraagfinanciering mbo: 'Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid'

  Te behandelen:

 4. Voortgangsrapportage leven lang leren 2016

  Te behandelen:

 5. Uitvoering van de motie van het lid Lucas over het vervangen van het begrip "bekostigde onderwijsinstellingen" door "bekostigde onderwijsactiviteiten" in de Wet markt en overheid

  Te behandelen: