09
dec
Besloten debat
9 december 2016 12:00
E-mailprocedure

Voorstel van de leden De Boer en Jacobi inzake de vaargeul Ameland

E-mailprocedure: "Voorstel van de leden De Boer en Jacobi inzake de vaargeul Ameland"Deze vergadering is geweest
Geachte leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu,
 
De leden De Boer (VVD) en Jacobi (PvdA) hebben een voorstel inzake de behandeling van de Vaargeul Ameland. Vanmorgen is tijdens de procedurevergadering besloten dat over dit onderwerp een kort separaat algemeen overleg wordt gevoerd na het Kerstreces.
 
De genoemde leden doen een herzien voorstel:
  • Zij stellen voor het algemeen overleg Vaargeul Ameland vóór het Kerstreces te voeren. Er is een mogelijkheid in de agenda op 21 december 2016 van 11.30 tot 13.00 uur;
  • Zij stellen voor de minister te verzoeken haar inhoudelijke reactie op het Eindadvies Open Plan Proces vaarverbinding Ameland-Holwerd al voor dit algemeen overleg aan de Kamer te doen toekomen.
 
Graag verneem ik uiterlijk vrijdag 9 december om 12.00 uur (graag een allen beantwoorden op dit e-mailbericht) of u instemt met dit voorstel.*
 
Met vriendelijke groeten,
Miguel Israel
Adjunct griffier vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Vaargeul Ameland

Agendapunten