Algemeen overleg

Informele JBZ-Raad 26 en 27 januari 2017 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en behandelvoorbehoud ETIAS

Algemeen overleg: "Informele JBZ-Raad 26 en 27 januari 2017 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en behandelvoorbehoud ETIAS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Informele JBZ-Raad 26 en 27 januari 2017 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en behandelvoorbehoud ETIAS op 24 januari 2017
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 januari 2017, over Informele JBZ-Raad 26 en 27 januari 2017 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en behandelvoorbehoud ETIAS

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten