Agendapunten

 1. Tijdpad van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

  Te behandelen:

 2. Fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens

  Te behandelen:

 3. Grensoverschrijdende pensioenregelingen

  Te behandelen:

 4. Financiƫle positie pensioenfondsen

  Te behandelen:

 5. Generatie-effecten van het verhogen van de rekenrente voor pensioenfondsen

  Te behandelen:

 6. Medezeggenschap ten aanzien van pensioen in kleine ondernemingen

  Te behandelen:

 7. Uitvoering van de motie van het lid Aukje de Vries over onderzoek naar de bijdrage van banksparen aan een beter pensioen

  Te behandelen:

 8. Stand van zaken inzake fusies van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogens

  Te behandelen:

 9. Diversiteit in pensioenfondsen en toetsing van bestuurders

  Te behandelen:

 10. Implementatie herziene IORP-richtlijn

  Te behandelen:

 11. Verzamelbrief pensioenonderwerpen

  Te behandelen:

 12. Verzamelwet pensioenen 2017 en nettopensioen

  Te behandelen: