Debat geweest
10 mei 2017 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 10 mei 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 10 mei 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Behandelvoorstel agenda algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 8 juni 2017
18
Antwoorden op vragen commissie over diverse brieven inzake Bloedvoorziening (Kamerstuk 29447-27, -29, -30, -31, -32, -33, -34, -35, -36, -37 en Kamerstuk 33693-7)

Te behandelen:

21
Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Pia Dijkstra over de zorgplicht van zorgverzekeraars ten aanzien van wachtlijsten (Kamerstuk 29689-793)

Te behandelen:

27
Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema over de besteding van de 10 miljoen euro extra voor topsport (Kamerstuk 34550-XVI-102)

Te behandelen:

31
Reactie op verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 april 2017, over de tekortschietende zorg aan kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking

Te behandelen:

37
40
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

Details

Besluit: ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Wetsvoorstel verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Kamerstuk 34623) (aangemeld d.d. 20 april 2017)
 
Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW d.d. 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie
  2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW van 28 maart 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
 
Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
-
 
VAO’s/VSO’s
-
41
Uitkomst inventarisatie belangstelling voor deelname aan een zogeheten All Party Parliamentary Group bijeenkomst over diabetes in Londen d.d. 14 juni 2017

Te behandelen:

42
43
Verzoek om stand-van-zakenbrief alsmede antwoord op aanvullende vragen over de tekortschietende zorg in de GGZ door lange wachtlijsten (Kassa.vara.nl, 29 april 2017)

Te behandelen: