Gesprek

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) met de CTIVD

Gesprek: "Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) met de CTIVD"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie gesprek Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) met de CTIVD d.d. 13 december 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Te behandelen:

2
Aanbieding zienswijze CTIVD op wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Wiv) (34588) en tevens aanbod voor technische briefing