Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vkc SZW d.d. 17 januari 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 17 januari 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
12
Reactie op het verzoek van het lid Schouten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 december 2016, over het bericht dat de verkenner met een tijdelijk oplossing is gekomen voor de problemen van invalkrachten in het bijzonder onderwijs met de Wet werk en zekerheid

Te behandelen:

14
Reactie op verzoek commissie op de vraag of alle scholen in het primaire onderwijs vanaf 1 januari 2017 kunnen werken met de bepaling zoals opgenomen in de brief van 21 december 2016 zonder dat daar aanvullende voorwaarden aan verbonden zijn

Te behandelen:

16
Uitstel toezending beleidsdoorlichting over artikel 13 van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Integratie en maatschappelijke samenhang) en uitstel beantwoording vragen van het lid Karabulut over het bericht dat jongeren op basis van huidskleur of afkomst veelvuldig worden geweerd aan de deur in het uitgaansleven

Te behandelen:

29
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Details

Besluit: Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 
 1. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34 494)
Plenaire debatten
 1. Debat over de kabinetsreactie op het IBO 'Zelfstandigen zonder personeel' (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks) d.d. 6 oktober 2015)
 2. Debat over de ongelijkheid in Nederland (aangevraagd door het lid Klaver (GroenLinks) d.d. 15 december 2015)
 3. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal (PvdA) d.d. 12 april 2016)
 4. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (aangevraagd door het lid Yucel (PvdA) d.d. 25 mei 2016)
 5. Debat over discriminatie en racisme in Nederland Minister van VenJ samen met Minister SZW (aangevraagd door het lid Marcouch (PvdA)/Voortman (GroenLinks) d.d. 25 mei 2016),  is reeds ingepland voor Kerstreces (RvW 23 november 2016)
 6. Debat over de werking van de Wet Werk en zekerheid (aangevraagd door het lid Weyenberg (D66) d.d. 30 juni 2016)
 7. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (aangevraagd door het lid Heerma (CDA) d.d. 6 september 2016)
 Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016)
 2. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale Ombudsman over schuldhulpverlening (aangevraagd door het lid Schouten (ChristenUnie) d.d. 17 mei 2016)
 3. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 2016)
 4. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de openbaarheid heeft gehouden (aangevraagd door het lid Moors (VVD) d.d. 9 juni 2016)
 5. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d 21 juni 2016)
 6. Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president over de Wet Werk en Zekerheid (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d. 13 september 2016)
 7. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d. 1 november 2016)
 8. Dertigledendebat over het bericht dat beunhazen zich storten op de inburgeringsmarkt (aangevraagd door het lid Van Meenen (D66) d.d. 22 november 2016)
VAO's
 1. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 24/11, lid De Graaf (PVV))
30
Invulling rondetafelgesprek over stages na afstuderen (uitgewerkt voorstel)
31
Uitnodiging 5th OECD Parliamentary Days 8-10 Februay 2017 Parijs
32
Uitkomst e-mailinventarisatie - Deelname briefing Algemene Rekenkamer onderzoeksrapport over Inburgeringsbeleid op 24 januari 2017 van 16.30 tot 17.30 uur

Details

Besluit
 • In verband met onvoldoende aanmeldingen zal de (aangeboden) briefing van de Algemene Rekenkamer geen doorgang vinden.
33
Uitkomst e-mailinventarisatie - Deelname gesprek SER - toelichting op signalering over arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen op 25 januari 2017 van 13.00 tot 14.00 uur

Details

Besluit: Gesprek plannen
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Marcouch (PvdA), Karabulut (SP), Heerma (CDA) en Van Meenen (D66)
34
Uitkomst e-mailinventarisatie - Deelname briefing Algemene Rekenkamer onderzoeksrapport over UWV op 31 januari 2017 van 17.30 tot 18.30 uur

Details

Besluit: Gesprek plannen. Het tijdstip van het gesprek wordt aangepast naar van 17.00 tot 18.00 uur (aansluitend aan de procedurevergadering)
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Schut-Welkzijn (VVD) Kerstens (PvdA), Ulenbelt (SP), Heerma (CDA) en Van Weyenberg (D66)