Algemeen overleg

Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Algemeen overleg: "Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn"Deze vergadering is geweest
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 4 MINUTEN

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 23 januari 2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 januari 2018, over Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief Linssen cs Advocaten, namens Mestverwerking Fryslân BV, m.b.t. voorgenomen wijziging van uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Te behandelen:

14
Uitvoering van het gewijzigd amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over introductie van de voeder-mest-overeenkomst waarmee regionaal afgezette mest in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot

Te behandelen: