Debat geweest
15 februari 2017 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 15 februari 2017
Bijlage
Download Bijlage bij besluitenlijst procedurevergadering Financiën - Geselecteerde onderwerpen uit jaarplanning Financiën 2017 (15 februari 2017)
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 15 februari 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 1 februari 2017 wordt vastgesteld.
3
Behandelschema pakket Belastingplan 2018
13
Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname vertegenwoordiger FIOD aan rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering op 7 februari 2017

Te behandelen:

15
16
Reactie op enkele brieven Bbz en reactie m.b.t. motie van de leden Groot en Omtzigt over een maatwerkoplossing voor mensen wier leenbijstand is omgezet in een gift

Te behandelen:

20
Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel

Te behandelen:

24
Behandelschema verantwoording en Voorjaarsnota 2017
25
Verzoek om dinsdag 14 maart 2017 een delegatie van hoge ambtenaren uit Mongolië te ontvangen

Details

Besluit: Aanbieden om dinsdag 14 maart 2017 de delegatie ambtelijk te ontvangen.
Noot: Van de zijde van het ministerie van Financiën komt het verzoek of de commissie, dan wel de ambtenaren van de commissiestaf, mogelijkheden zien om op dinsdag 14 maart 2017 een delegatie van hoge ambtenaren uit Monoglië te ontvangen in het kader van het 'Shiraka'-programma.
26
Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

27
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
28
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

29
Introductiecursus begroten en verantwoorden voor de nieuwe zittingsperiode van de Kamer
35
Wetgevingsrapporten
36
Werkbezoek Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Details

Besluit: De commissie stemt in met de planning van het werkbezoek. Deelname wordt t.z.t. geïnventariseerd. Het werkbezoek gaat door als ten minste vijf leden zich ervoor aanmelden.
Noot:
Er is in overleg met de AFM nagegaan of het eind januari geannuleerde werkbezoek kan plaatsvinden op maandag 15 mei 2017, voorafgaand aan het werkbezoek aan DNB dat op die dag is gepland van 15.00-18.00 uur. Dat blijkt het geval: het werkbezoek aan de AFM zou kunnen worden georganiseerd van 11.00-14.30 uur (incl. broodjeslunch).
37
Reactie Kifid n.a.v. evaluatierapport over KIFID (29507-142) en uitnodiging werkbezoek
39
Overzicht (dertigleden)debatten
41
Schriftelijk overleg in plaats van algemeen overleg komende Eurogroep/Ecofinraad

Details

Besluit: Over de stukken m.b.t. de eerstvolgende Eurogroep/Ecofinraad wordt schriftelijk overleg gevoerd.
Noot:
De eerstvolgende vergadering van de Eurogroep is gepland op maandag 20 maart 2017. De Ecofinraad vergadert op dinsdag 21 maart 2017. In verband met het verkiezingsreces kan in aanloop naar deze vergaderingen niet het gebruikelijke algemeen overleg worden gepland. In plaats daarvan wordt over het verslag en de geannoteerde agenda met de beide bewindslieden van Financiën een schriftelijk overleg gevoerd.