Algemeen overleg

Energie (verzamel algemeen overleg) (wordt voortgezet op 13 oktober 2016 van 13.30-15.30 uur)

Algemeen overleg: "Energie (verzamel algemeen overleg) (wordt voortgezet op 13 oktober 2016 van 13.30-15.30 uur)"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

Spreektijd per fractie: 7 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 oktober 2016, over Energie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op verzoek commissie inzake het rapport ‘Evaluatie Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ van Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)

Te behandelen:

3
Uitvoering motie van het lid Smaling over aanpassing van het beleid aan de overwegingen van de KNAW (Kamerstuk 30 196, nr. 445) en uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een mkba energieopwekking uit zon en wind op land (Kamerstuk 30 196, nr. 452)

Te behandelen:

10
Uitvoering motie van het lid Dik-Faber over geen publieke middelen voor restwarmteprojecten van kolencentrales (Kamerstuk 31 510, nr. 58)

Te behandelen:

13