Algemeen overleg : Energie (verzamel algemeen overleg) (wordt voortgezet op 13 oktober 2016 van 13.30-15.30 uur)

De vergadering is geweest

5 oktober 2016
11:00 - 14:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

Spreektijd per fractie: 7 minuten

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • A. Bosman (VVD)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • R.J. Klever (PVV)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport ‘Evaluatie Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ van Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding ontwikkelkader windenergie op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering motie van het lid Smaling over aanpassing van het beleid aan de overwegingen van de KNAW (Kamerstuk 30 196, nr. 445) en uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een mkba energieopwekking uit zon en wind op land (Kamerstuk 30 196, nr. 452)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verloop eerste openstelling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eerste tender experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over de (subsidie)kosten van windenergie op de verschillende alternatieve locaties voor de Hollandse Kust

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Intensiveringspakket Energieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nederlandse deelname aan Mission Innovation

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht projecten verlaagd tarief energiebelasting voor lokale energie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering motie van het lid Dik-Faber over geen publieke middelen voor restwarmteprojecten van kolencentrales (Kamerstuk 31 510, nr. 58)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitslag tender windenergie op zee voor eerste twee kavels van windenergiegebied Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Tweede openstellingsronde SDE+ 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Financiële situatie bij de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland en de toekomst van de duurzame en nucleaire onderdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op voorgesteld alternatief tracé hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ruimtelijke inpassing windpark De Drentse Monden en Oostermoer

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom

  Te behandelen:

  Loading data