Debat geweest
31 oktober 2016 | 10:00 - 15:30
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg - 32399

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg - 32399"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg - 32399 - 31 oktober 2016 - deelnemer toegevoegd
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 31 oktober 2016, over Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Conceptverslag Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg - 32399

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek over de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg - 32399
2
Blok I: Wetenschap, adviescolleges, rechtsbescherming en juridische aspecten (10.00-11.00 uur)

Details

 1. Mw. M. Ploem, AMC/UvA (ZonMw)
 2. Dhr. E. Ruys, raadsheer bij het Hof Arnhem-Leeuwarden (Raad voor de Rechtspraak)
 3. Mw. B. Frederikse, VUmc (betrokken bij Wet zorg en dwang)
 4. Dhr. J. Dute, bijzonder hoogleraar Gezondheidsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen
 5. Dhr. T-P. Widdershoven, Stichting PVP
 6. Dhr. H. van Marle, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
3
Blok II: Overheid en rechterlijke macht (11.05-12.20 uur)

Details

 1. Dhr. H. de Jonge, wethouder Rotterdam (VNG/G4)
 2. Mw. L. Spies, burgemeester Alphen a/d Rijn en voorzitter Aanjaagteam verwarde personen
 3. Dhr. T. Hofstee, hoofdofficier van Justitie in Amsterdam (Openbaar Ministerie)
 4. Dhr. P.J. Aalbersberg, politiechef eenheid Amsterdam en landelijk portefeuillehouder ’personen met verward gedrag’ bij de politie (Nationale Politie)
 5. Dhr. M. Griffioen, operationeel expert in het basisteam Rotterdam Centrum (Nationale Politie)
 6. Dhr. F. Crone, burgemeester Leeuwarden (G32)
 7. Mw. H. van Buren, bestuurslid Aedes
4
Pauze 12.20-13.15 uur
5
Blok III: Zorgpartijen (13.15-14.30 uur)

Details

 1. Dhr. J-L. Klompenhouwer, lid Raad van Bestuur ggz-instelling Yulius en psychiater  (bestuurslid GGZ Nederland)
 2. Dhr. H. Backx, directeur GGD/GHOR Nederland
 3. Dhr. E. Prinsen, psychiater bij Dimence (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, NVvP, namens psychiaters)
 4. Mw. H. Tamsma, geneesheer-directeur bij GGZ Friesland (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, NVvP, namens geneesheer-directeuren)
 5. Dhr. C. Vader, bestuurder Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
 6. Dhr. F. Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
6
Blok IV: Patiƫnten en hun familie en omgeving (14.35-15.20 uur)

Details

 1. Mw. M. ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz (LPGGz)
 2. Dhr. B. Stavenuiter, Ypsilon
 3. Mw. M.M. Meijer, auteur van ‘Een ongeluk in mijn hoofd’, diverse publicaties en ervaringsdeskundige
 4. Mw. J. Santegoeds, Actiegroep Tekeer tegen isoleer
 5. Mw. A-M. Bruijs, Alzheimer Nederland
7
Position paper M. Meijer t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

8
Position paper LSFVP t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

9
Position paper Ypsilon t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

10
Position paper H. van Marle t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

11
Position paper Raad voor de rechtspraak t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

12
Position paper LPGGz t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

13
Position paper Alzheimer Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

14
Position paper GGD GHOR Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

15
Position paper VUmc t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

16
Position paper Stichting PVP t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

17
Position paper VGN t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

18
Position paper VNG, G4 en G32 t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

19
Position paper GGZ Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

20
Position paper Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

21
Position paper Aedes t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

22
Position paper NVvP t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

23
Position paper ZonMw t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

24
Position paper Nationale Politie t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

25
Position paper Radboud Universiteit Nijmegen t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

26
Position paper OM t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen:

27
Commentaar ActiZ t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016
28
Position paper Leger des Heils t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

Te behandelen: