Agendapunten

 1. 1

  Rondetafelgesprek over de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg - 32399

 2. 2

  Blok I: Wetenschap, adviescolleges, rechtsbescherming en juridische aspecten (10.00-11.00 uur)

  1. Mw. M. Ploem, AMC/UvA (ZonMw)
  2. Dhr. E. Ruys, raadsheer bij het Hof Arnhem-Leeuwarden (Raad voor de Rechtspraak)
  3. Mw. B. Frederikse, VUmc (betrokken bij Wet zorg en dwang)
  4. Dhr. J. Dute, bijzonder hoogleraar Gezondheidsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen
  5. Dhr. T-P. Widdershoven, Stichting PVP
  6. Dhr. H. van Marle, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
 3. 3

  Blok II: Overheid en rechterlijke macht (11.05-12.20 uur)

  1. Dhr. H. de Jonge, wethouder Rotterdam (VNG/G4)
  2. Mw. L. Spies, burgemeester Alphen a/d Rijn en voorzitter Aanjaagteam verwarde personen
  3. Dhr. T. Hofstee, hoofdofficier van Justitie in Amsterdam (Openbaar Ministerie)
  4. Dhr. P.J. Aalbersberg, politiechef eenheid Amsterdam en landelijk portefeuillehouder ’personen met verward gedrag’ bij de politie (Nationale Politie)
  5. Dhr. M. Griffioen, operationeel expert in het basisteam Rotterdam Centrum (Nationale Politie)
  6. Dhr. F. Crone, burgemeester Leeuwarden (G32)
  7. Mw. H. van Buren, bestuurslid Aedes
 4. 4

  Pauze 12.20-13.15 uur

 5. 5

  Blok III: Zorgpartijen (13.15-14.30 uur)

  1. Dhr. J-L. Klompenhouwer, lid Raad van Bestuur ggz-instelling Yulius en psychiater  (bestuurslid GGZ Nederland)
  2. Dhr. H. Backx, directeur GGD/GHOR Nederland
  3. Dhr. E. Prinsen, psychiater bij Dimence (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, NVvP, namens psychiaters)
  4. Mw. H. Tamsma, geneesheer-directeur bij GGZ Friesland (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, NVvP, namens geneesheer-directeuren)
  5. Dhr. C. Vader, bestuurder Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
  6. Dhr. F. Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 6. 6

  Blok IV: Patiƫnten en hun familie en omgeving (14.35-15.20 uur)

  1. Mw. M. ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz (LPGGz)
  2. Dhr. B. Stavenuiter, Ypsilon
  3. Mw. M.M. Meijer, auteur van ‘Een ongeluk in mijn hoofd’, diverse publicaties en ervaringsdeskundige
  4. Mw. J. Santegoeds, Actiegroep Tekeer tegen isoleer
  5. Mw. A-M. Bruijs, Alzheimer Nederland
 7. 7

  Position paper M. Meijer t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Position paper LSFVP t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Position paper Ypsilon t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Position paper H. van Marle t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Position paper Raad voor de rechtspraak t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Position paper LPGGz t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Position paper Alzheimer Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Position paper GGD GHOR Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Position paper VUmc t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Position paper Stichting PVP t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Position paper VGN t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Position paper VNG, G4 en G32 t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Position paper GGZ Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Position paper Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Position paper Aedes t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Position paper NVvP t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Position paper ZonMw t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Position paper Nationale Politie t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Position paper Radboud Universiteit Nijmegen t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Position paper OM t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Commentaar ActiZ t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

 28. 28

  Position paper Leger des Heils t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (32399) d.d. 31 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data