Algemeen overleg : Kleuteronderwijs

De vergadering is geweest

13 oktober 2016
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd 5 minuten per fractie.

HERZIENE CONVOCATIE
agenda gewijzigd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • D.A. van der Ree (VVD)
 • L. Ypma (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Handreiking Doorstroom Kleuters en achtergrondrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op brief Stenden Hogeschool inzake kleuteronderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 maart 2016, over het bericht ‘Prestatiedruk bij kleuters schiet door’

  Te behandelen:

  Loading data