Algemeen overleg : Passend onderwijs

De vergadering is geweest

15 december 2016
11:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd en
volgcommissie VWS toegevoegd

Spreektijd 6 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • L. Ypma (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • R. Bisschop (SGP)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • N.P.M. Klein (Klein)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op een brief van een burger over de situatie rondom haar zoon met PDD NOS

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift reactie burgerbrief over toegang van leerlingen met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs tot de REA Topklas in Leiden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Passend onderwijs: financiering doveninternaat Haren en uitvoering motie van de leden Rog en Ypma over bevorderen dat schoolbesturen en samenwerkingsverbanden samenwerken met externe (particuliere) onderwijs- en zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven