Wetgevingsoverleg

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2017 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg: "Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2017 en aanverwante zaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene Convocatie wetgevingsoverleg - Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2017 en aanverwante zaken - 21 november 2016 - agendapunt toegevoegd
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2016, over onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2017 en aanverwante zaken
Stenogram
Download Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2017 en aanverwante zaken

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
7
Spreektijd per fractie totaal (incl. 2e termijn)

Details

 • SP 12
 • VVD 20
 • CDA 12
 • PvdA 20
 • PVV 12
 • D66 12
 • ChristenUnie 8
 • GroenLinks 8
 • SGP 8
 • PvdD 6
 • 50PLUS 5
 • Groep Kuzu/
  Özturk 3
 • Groep Bontes/
  Van Klaveren 3
 • Houwers 3
 • Klein 3
 • Van Vliet 3
 • Monasch 3
Totaal: 141 minuten

Bij wijze van experiment zal tijdens de eerste termijn van de Kamer staand worden vergaderd.

Na afloop van de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst voor een lunchpauze