Wetgevingsoverleg : Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2017 en aanverwante zaken

De vergadering is geweest

21 november 2016
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.I. Schippers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2017 en aanverwante zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzamelbrief sport

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rubbergranulaat in kunstgrasvelden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Werkprogramma 2017 Nederlandse Sportraad

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsbrief Sport november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie inzake Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 Sport over de periode 2011-2016 (Kamerstuk 32 772, nr. 16)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Spreektijd per fractie totaal (incl. 2e termijn)

  • SP 12
  • VVD 20
  • CDA 12
  • PvdA 20
  • PVV 12
  • D66 12
  • ChristenUnie 8
  • GroenLinks 8
  • SGP 8
  • PvdD 6
  • 50PLUS 5
  • Groep Kuzu/
   Özturk 3
  • Groep Bontes/
   Van Klaveren 3
  • Houwers 3
  • Klein 3
  • Van Vliet 3
  • Monasch 3
  Totaal: 141 minuten

  Bij wijze van experiment zal tijdens de eerste termijn van de Kamer staand worden vergaderd.

  Na afloop van de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst voor een lunchpauze
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data