Algemeen overleg

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's)

Algemeen overleg: "Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie AO Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's)
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2018, over Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Brief uitvoering fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (onderdeel kabinetsreactie initiatiefnota Van Klaveren over het verlies van de ANBI-status bij het faciliteren van geweldspredikers)

Te behandelen:

4
Kabinetsreactie op de evaluatierapporten en daarbij de stand van zaken omtrent de naleving van de publicatieplicht voor ANBI's door geloofsgemeenschappen.

Te behandelen:

5
De kabinetsreactie op de evaluaties van de giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rond ANBI's en SBBI's.

Te behandelen:

Gerelateerde zaken