Wetgevingsoverleg

Water

Wetgevingsoverleg: "Water"Deze vergadering is geweest
5e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2016, over water
Convocatie commissieactiviteit
Download 5e herziene convocatie wetgevingsoverleg Water d.d. 14 november
Stenogram
Download Water

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Spreektijden
10
24
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: