Wetgevingsoverleg

OCW-begroting onderdeel Media

Wetgevingsoverleg: "OCW-begroting onderdeel Media "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Media, 28-11-2016
Stenogram
Download OCW-begroting onderdeel Media
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2016, over onderdeel Media van de begroting OCW 2017

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

9
SPREEKTIJDEN

Details


Tijd per fractie totaal
(incl. 2e termijn):
 • VVD 15 min
 • PvdA 15 min
 • SP 9 min
 • CDA 9 min
 • PVV 9 min
 • D66 9 min
 • ChristenUnie 6 min
 • GroenLinks 6 min
 • SGP 6 min
 • 50PLUS 6 min
 • overige één en tweepersoons fracties/groepen: 3 minuten

Begrotingsvolgorde: SP, VVD, CDA, PvdA, PVV, D66, CU, GL, SGP, overige kleine fracties/groepen

Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
voor een lunchpauze.
                                
13
16
Uitvoering gewijzigde motie van het lid Van Veen c.s. over het niet voortzetten van het huidige internationale cultuurbeleid (Kamerstuk 31 482, nr. 100)

Te behandelen: