Wetgevingsoverleg : OCW-begroting onderdeel Media

De vergadering is geweest

28 november 2016
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • T.M.Ch. Elias (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • K. Verhoeven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Mediabegroting 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Ontwerpregeling financiƫle verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen van de commissie over het fiche: Voorstel tot wijziging richtlijn audiovisuele mediadiensten en over het EU-voorstel "Wijziging richtlijn Audiovisuele Mediadiensten COM (2016) 287"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van het besluit over het aanbodkanaal NPO Plus van de Nederlandse Publieke Omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Knelpunten als gevolg van veranderend mediagebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de open brief inzake Media Valley

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over toepassing NICAM-Kijkwijzer op reclame-uitingen publieke omroep en motie-Heerma

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  SPREEKTIJDEN


  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn):
  • VVD 15 min
  • PvdA 15 min
  • SP 9 min
  • CDA 9 min
  • PVV 9 min
  • D66 9 min
  • ChristenUnie 6 min
  • GroenLinks 6 min
  • SGP 6 min
  • 50PLUS 6 min
  • overige één en tweepersoons fracties/groepen: 3 minuten

  Begrotingsvolgorde: SP, VVD, CDA, PvdA, PVV, D66, CU, GL, SGP, overige kleine fracties/groepen

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze.
                                  
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Uitwerking aanpassing nieuwedienstenprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over samenwerkingsvormen regionale publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering motie van het lid Mohandis c.s. over het lokaal en regionaal mogelijk maken van publiek-private samenwerking tussen mediabedrijven (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 87)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift brief aan voorzitter Eerste Kamer over de lokale publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur over de positie van het cultureel audiovisueel product in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering gewijzigde motie van het lid Van Veen c.s. over het niet voortzetten van het huidige internationale cultuurbeleid (Kamerstuk 31 482, nr. 100)

  Te behandelen:

  Loading data