Wetgevingsoverleg

OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS)

Wetgevingsoverleg: "OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2016, over onderdeel Cultuur van de begroting OCW 2017
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS), 21-11-2016
Stenogram
Download OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

8
Antwoord op vragen van de commissie over de monitor decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving en over de beleidsreactie op de verkenning arbeidsmarkt cultuur en het advies inzake versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars

Te behandelen:

13
SPREEKTIJDEN

Details


Tijd per fractie totaal
(incl. 2e termijn):
  • VVD 20 min
  • PvdA 20 min
  • SP 14 min
  • CDA 14 min
  • PVV 14 min
  • D66 14 min
  • ChristenUnie 11 min
  • GroenLinks 11 min
  • SGP 11 min
  • overige één- en tweepersoons-fracties/groepen: 8 minuten


Begrotingsvolgorde: SP, VVD, CDA, PvdA, PVV, D66, CU, GL, SGP, overige kleine fracties/groepen

Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
voor een lunchpauze.
14
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen:

Gerelateerde zaken