Wetgevingsoverleg : OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS)

De vergadering is geweest

21 november 2016
11:00 - 21:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met een * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • J.G.P. Vermue (PvdA)
 • A. Pechtold (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Cultuur in Beeld 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toekomst stimulering scholing en onderhoud monumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Restitutiebeleid Cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van de leden Van Toorenburg en Pechtold over het verzekeren van collecties en collectiemobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Besluiten culturele basisinfrastructuur periode 2017-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoord op vragen van de commissie over de monitor decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving en over de beleidsreactie op de verkenning arbeidsmarkt cultuur en het advies inzake versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanvullende adviezen Raad voor Cultuur basisinfrastructuur 2017-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitor decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen van de commissie over de uitvoering van de motie-Ouwehand over de positie van de popmuziek

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de motie-Ouwehand over de positie van de popmuziek

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  SPREEKTIJDEN


  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn):
  • VVD 20 min
  • PvdA 20 min
  • SP 14 min
  • CDA 14 min
  • PVV 14 min
  • D66 14 min
  • ChristenUnie 11 min
  • GroenLinks 11 min
  • SGP 11 min
  • overige één- en tweepersoons-fracties/groepen: 8 minuten


  Begrotingsvolgorde: SP, VVD, CDA, PvdA, PVV, D66, CU, GL, SGP, overige kleine fracties/groepen

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze.
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie rapport Berenschot "Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector"

  Te behandelen:

  Loading data