Algemeen overleg : Jeugdhulp

De vergadering is geweest

23 februari 2017
10:00 - 13:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • L. Ypma (PvdA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • N.P.M. Klein (Klein)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • M. Agema (PVV)
 • B.I. van der Burg (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Subsidieregeling Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van Kinderen (NODOK)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de motie van het lid Klein over bevorderen dat een direct betrokken gezinsvoogd bij rechtszittingen aanwezig is en over de motie over het instellen van een eed voor medewerkers van de RvdK en GI’s

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsbericht ‘Beoordeling plaatsingen gesloten jeugdhulp zonder machtiging kinderrechter’ van de Inspectie Jeugdzorg (IJZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport van de Inspectie Jeugdzorg over ‘verantwoorde hulp voor jeugd in gezinshuizen’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Resultaten IGZ onderzoeken GGD'en

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapportage Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzamelbrief naar aanleiding van toezeggingen, gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd, op 14 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  De voorgenomen fusie tussen Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2016, over het bericht ‘Kinderen in de jeugdzorg komen in de knel na hun achttiende’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 mei 2016, over het bericht ‘38 kinderen onwettig in gesloten inrichting’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op het onderzoek naar de inzet van het familiegroepsplan in de jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2017, over de berichtgeving dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) per 1 maart sluit, vanwege het ontbreken van structurele financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzamelbrief ten behoeve van het algemeen overleg Jeugd op 23 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2017, over de berichtgeving dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) per 1 maart sluit, vanwege het ontbreken van structurele financiering (Kamerstuk 31015-131)

  Te behandelen:

  Loading data