Algemeen overleg : Ondernemen en bedrijfsfinanciering

De vergadering is geweest

7 december 2016
14:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
Spreektijd per fractie 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • D.J.G. Graus (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Voorgenomen verkoop deel aandelenpakket N.V. NOM / Agiostorting BOM Capital I

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie op het SER-advies "Sociale ondernemingen; een verkennend advies"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontsluiting Handelsregister als open data

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsevaluatie en kabinetsreactie Borgstelling MKB-kredieten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie microfinanciering via Qredits en actualiteiten Qredits en microfinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsstandpunt over conformiteitsbeoordeling en accreditatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nieuwe stappen naar toekomstbestendige retail

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken over de oprichting van het Nederlands Investerings Agentschap (NIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Financieringsmonitor 2016-1 over mkb kredietverlening van het Nederlandse bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van toezeggingen inzake kredietunies respectievelijk financieringsaanvragen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  3e Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Najaarsrapportage regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitwerking Aanvullend Actieplan Mkb-financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Dijkgraaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 november 2016, over de uitvoering van de motie van het lid Bisschop c.s. over de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Brainport Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data