Algemeen overleg

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Algemeen overleg: "Ondernemen en bedrijfsfinanciering "Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie 4 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 december 2016, over Ondernemen en bedrijfsfinanciering
Convocatie commissieactiviteit
8e Herziene convocatie algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering 7 december 2016; agendapunten toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

14
Reactie op verzoek van het lid Dijkgraaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 november 2016, over de uitvoering van de motie van het lid Bisschop c.s. over de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende

Te behandelen: