Agendapunten

 1. Voorgenomen verkoop deel aandelenpakket N.V. NOM / Agiostorting BOM Capital I

  Te behandelen:

 2. Kabinetsreactie op het SER-advies "Sociale ondernemingen; een verkennend advies"

  Te behandelen:

 3. Ontsluiting Handelsregister als open data

  Te behandelen:

 4. Beleidsevaluatie en kabinetsreactie Borgstelling MKB-kredieten

  Te behandelen:

 5. Evaluatie microfinanciering via Qredits en actualiteiten Qredits en microfinanciering

  Te behandelen:

 6. Kabinetsstandpunt over conformiteitsbeoordeling en accreditatie

  Te behandelen:

 7. Nieuwe stappen naar toekomstbestendige retail

  Te behandelen:

 8. Stand van zaken over de oprichting van het Nederlands Investerings Agentschap (NIA)

  Te behandelen:

 9. Financieringsmonitor 2016-1 over mkb kredietverlening van het Nederlandse bedrijfsleven

  Te behandelen:

 10. Uitvoering van toezeggingen inzake kredietunies respectievelijk financieringsaanvragen

  Te behandelen:

 11. 3e Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

  Te behandelen:

 12. Najaarsrapportage regeldruk

  Te behandelen:

 13. Uitwerking Aanvullend Actieplan Mkb-financiering

  Te behandelen:

 14. Reactie op verzoek van het lid Dijkgraaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 november 2016, over de uitvoering van de motie van het lid Bisschop c.s. over de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende

  Te behandelen:

 15. Brainport Eindhoven

  Te behandelen: