Algemeen overleg : Geneesmiddelenbeleid/Psychofarmaca

De vergadering is geweest

9 februari 2017
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.I. Schippers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • J.G.P. Vermue (PvdA)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Kiwi-model inkoop en vergoeding geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Herberekening Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2016, over het bericht dat farmaceuten miljoenen betalen aan artsen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen van de commissie over het afschrift van het antwoord m.b.t. reactie op samenvatting van gesprek van Geneesmiddelenbulletin van 2 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzamelbrief: Bedrijfsbezoek farmaceutisch bedrijf Roche B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tweede monitor geneesmiddelen Medisch Specialistische Zorg (MSZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Consultaties Europese Commissie weesgeneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Farmacotherapeutische informatievoorziening voor patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Actieplan gepast gebruik van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie overheveling groeihormonen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Plan van Aanpak Psychofarmaca

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nederlandse kandidatuur Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over voorwaarden voor veilig voorschrijven en het resultaat van de pilot meldingeninformatie Verpleging en Verzorging (V&V)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brief van de NZa naar aanleiding van monitor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Status vergoeding van twee geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Samenwerking advisering vaccinaties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Barcodering primaire verpakking geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over Voortgang Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten (Kamerstuk 29477-397)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van de zesjaarlijkse OESO Health Ministerial in Parijs en van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos (WEF)

  Te behandelen:

  Loading data