Agendapunten

  1. Verzoek Keer het Tij tot aanbieding petitie m.b.t. hervormingen in de geboortezorg d.d. 21 juni 2016