Debat geweest
15 juni 2016 | 14:00 - 15:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 15 juni 2016
Agenda procedurevergadering
Download Herziene Agenda procedurevergadering VWS d.d. 15 juni 2016 - Wijziging aanvangstijdstip - 14.00 - 15.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

2
Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten

Te behandelen:

5
Uitstel reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 mei 2016, over het bericht ‘Kwetsbare zorgvrager kan het écht niet zomaar zelf’

Te behandelen:

8
Conceptregeling, houdende de wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (hierna: de Subsidieregeling) in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisering

Te behandelen:

9
Toezegging naar aanleiding van het debat over baarmoederhalskankerscreening van 21 april 2016 over het Transparantieregister Zorg

Te behandelen:

12
Verslag van een schriftelijk overleg inzake Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime (Kamerstuk 29 689, nr. 688)

Te behandelen:

17
Toelichting m.b.t. Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (Kamerstuk 34 111)

Te behandelen:

18
Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 mei 2016 over het bericht ‘Brandbrief regionale spoedzorg - de rek is er uit’

Te behandelen:

19
Reactie op verzoek van het lid Otwin van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 mei 2016, over het bericht dat ziekenhuizen medische missers verzwijgen

Te behandelen:

35
38
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

45
Brief van de Gezondheidsraad over de installatie van een commissie die het advies met betrekking tot de stand van de wetenschap omtrent Myalgische Encefalomyelitis (ME) zal opstellen

Te behandelen:

46
Mogelijkheid aandragen nadere focusonderwerpen voor het beleidsterrein VWS binnen het thema ‘Focus op beleidstoetsing’ t.b.v. de verantwoording over 2016

Te behandelen:

47
Data procedurevergaderingen tot kerstreces 2016

Details

Zomerreces 2016, vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016
• Woensdag 14 september 2016, 10.15-11.30 uur
• Woensdag 28 september 2016, 10.15-11.30 uur
• Woensdag 12 oktober 2016, 10.15-11.30 uur
Herfstreces 2016, vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016
• Woensdag 26 oktober 2016, 10.15-11.30 uur
• Woensdag 9 november 2016, 10.15-11.30 uur
• Woensdag 23 november 2016, 10.15-11.30 uur
• Woensdag 7 december 2016, 10.15-11.30 uur
• Woensdag 21 december 2016, 10.15-11.30 uur
Kerstreces 2016/2017, vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari
2017
 
 
48
Procedure met betrekking tot het omzetten van het algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni 2016 naar een schriftelijk overleg

Te behandelen: