Wetgevingsoverleg

Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik (34455)

Wetgevingsoverleg: "Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik (34455)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2016, over Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik
Stenogram
Download Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik (34455)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Indicatieve spreektijden (eerste en tweede termijn gezamenlijk)

Details

VVD - 10
PvdA - 10
SP - 8
CDA - 8
PVV - 8
D66 - 8
ChristenUnie - 7
GroenLinks - 7
SGP - 7
PvdD - 7
50PLUS - 5
KuZu/Özturk - 5
Bontes/Van Klaveren - 5
Houwers - 5
Klein - 5
Van Vliet - 5