Procedurevergadering : Extra procedurevergadering

De vergadering is geweest

1 juni 2016
11:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Stroomlijnen van aangevraagde debatten binnen VWS (initiatiefnemer Potters)

    Voorstel: Ter bespreking