Wetgevingsoverleg

Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

Wetgevingsoverleg: "Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie WGO Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen (34469)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2016, over Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158) (Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen)
Stenogram
Download Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Indicatieve spreektijden (eerste en tweede termijn gezamenlijk)

Details

VVD - 10
PvdA - 10
SP - 8
CDA - 8
PVV - 8
D66 - 8
ChristenUnie - 7
GroenLinks - 7
SGP - 7
PvdD - 7
50PLUS - 5
KuZu/Özturk - 5
Bontes/Van Klaveren - 5
Houwers - 5
Klein - 5
Van Vliet - 5